Сваког успешног привредника у Србији везују за неку политичку партију