Од логичких контрадикција до фактичких погрешака и назад