Повући ћу се кад осетим да сам препрека борби за бољи живот