„Вишак смртности“ у 2021. моћи ће да се утврди 1. јула 2022.