Ни у интересу факултета ни у интересу деце и родитеља