Мирјана Ђурђевић: ОДЛАЗАК У ЈОЛКИ ПАЛКИ ИЛИ ЛАЖНА УЗБУНА У АЛЕЈИ ЗАСЛУЖНИХ


Детективка Харијета се принудно враћа из инвалидске пензије како би решила најтежи и најкомпликованији случај са којим се усамљена, климактерична жена може сусрести: мајчину галопирајућу деменцију усред нарастајуће свеопште беспарице. Не би ли збринула мајку у старачком дому Мањифико, принуђена је да продаје душу одбеглим духовима из прошлости. Као у типичној српској заблуди, све до потпуног разрешења, новац пристиже из Америке, а љубав из Русије.
Мирјана Ђурђевић (1956) написала је серију од седам пародија на криминалистичке романе са детективком Харијетом као главном јунакињом.