Надреалисти су за данашње политичаре били реалисти