NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Borac za ljudska prava

Konstantin Obradović

      Tek posle smrti neke ličnosti jasnije se sagleda njegovo delo i značaj koji je imao. I smrt profesora Konstantina Obradovića (rođen u Beogradu 1939. godine), poznatog jugoslovenskog stručnjaka za međunarodno pravo i potpredsednika Građanskog saveza Srbije, ne odstupa od tog pravila.
       Prevashodno pravnik (diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1962. godine, sa odbranjenim doktoratom 1977. godine na istom fakultetu), Obradović je stvorio zamašan opus u sveri međunarodnog prava, baveĆi se posebno humanitarnim i ljudskim pravima, u vremenu i na prostoru gde su ona najviše narušena. Takvo usmerenje datira od 1965. godine kada se zaposlio u Institutu za međunarodnu politiku, gde je od 1985. do 1989. godine bio direktor Odseka za Međunarodno javno pravo, a potom viši naučni saradnik. Kao fakultetski profesor predavao je na mnogim univerzitetima u zemlji i inostranstvu, a na Fakultetu političkih nauka u Beogradu od 1995. do 1998. godine predavao je Međunarodno javno pravo i Međunarodne organizacije.
       Profesor Konstantin Obradović autor je brojnih publikacija i članaka u oblasti prava Ujedinjenih nacija, prava međunarodnih ugovora, diplomatskog i konzularnog prava, međunarodne odgovornosti (država i pojedinaca), ljudskih prava i humanitarnog prava. Kao vatreni zagovornik ljudskih prava često je istupao u javnosti na stručnim tribinama i u medijima, između ostalih i u NIN-u. Govorio je i objavljivao na francuskom, italijanskom, engleskom i ruskom jeziku.
       Kao istaknuti pravni stručnjak i jedan od prvih zagovornika ljudskih prava kod nas, Obradović je bio osnivač i zamenik direktora Beogradskog centra za ljudska prava, član Instituta za humanitarno pravo u San Remu i član jugoslovenske delegacije na Šestom zasedanju Specijalnog komiteta UN Diplomatske konferencije o reafirmaciji i razvoju humanitarnog prava. Za doprinos razvoju ljudskih prava i humanitarnog prava, postao je 1997. godine vitez Legije časti.
       Pored naučnog rada profesor Obradović je imao i značajan politički angažman. Bio je osnivač i potpredsednik Građanskog saveza Srbije, a jedan period (od septembra 1992. do marta 1993. godine) i zamenik saveznog ministra za ljudska prava i prava manjina u vladi premijera Milana Panića.
       Smrt ga je omela da još više doprinese oblasti kojom se ionako malo ljudi bavi kod nas.


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu