NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Zastupnik akcionara

("Nova ofanziva Borke Vučić", NIN br. 2567)

      Očigledno omaškom - u tekstu je navedeno da sam se ja predstavio kao pravni zastupnik AIK banke, što može uneti zabunu kod čitalaca. Trebalo je da stoji da sam ja zastupnik akcionara AIK banke.
       AIK banka kao pravno lice pripojena je Beogradskoj banci tokom ratnog stanja, te od dana pripajanja formalno pravno i nominalno AIK banka više ne postoji, te se ja kao pravnik nisam ni mogao tako predstaviti.
       Međutim, kako je pripajanje AIK banke izvršeno protivno važećim odredbama Zakona o bankama i Zakona o preduzećima, akcionari bivše AIK banke su me angažovali da ih zastupam u raznim sporovima protiv Beogradske banke, po kom osnovu se danas i pojavljujem kao zastupnik.
      
       Adv. Sava Anđelković,
       Beograd


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu