NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Nije registrovano

("Stranci uče srpski, hrvatski, bosanski...", NIN br. 2570)

      Povodom članka koji tretira pitanje lektora srpskog jezika i književnosti u inostranstvu, molimo da objavite sledeću informaciju:
       Prema evidenciji Zavoda za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju koji poseduje kompletan dosije o angažmanu i radu dr Nade Popović-Perišić na francuskim univerzitetima, nema informacija o svojevremenom otkazivanju ugovora o radu ovom lektoru.
      
       Informativna služba Zavoda
      
       Autor R. S. se u tekstu nigde ne poziva na Zavod, jer takvu informaciju od Zavoda nije ni dobio, niti se u članku kaže da je to zabeleženo u dokumentaciji Zavoda. Sve to, naravno, ne znači da navedenog "slučaja" nije bilo.


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu