NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Jezik
Transliranje

Ako ste mislili da će vam kompjuter rešiti probleme s prevođenjem - sačekajte još malo...

      Još jednom o himni "Bože pravde", o kojoj je bilo reči u broju 2675. Čitalac Branko Ljuboja iz Kikinde smatra da mi se potkrala greška. Po njegovim rečima, "tekst za himnu 'Bože pravde' nije napisao Jovan Đorđević, osnivač i Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i Narodnog pozorišta u Beogradu, već dr Vladan Đorđević, istaknuti političar obrenovićevske epohe, nekoliko puta predsednik vlade za vreme kralja Milana." On napominje da se Vladan "bavio i književnošću, čak je napisao roman o ljubavi kralja Milana i jedne beogradske ugledne gospođe".
       G. Ljuboja ne poriče da je "Bože pravde" pesma iz komada "Markova sablja". Taj komad je svakako delo Jovana Đorđevića, ako je verovati Maloj enciklopediji "Prosvete", kao i Enciklopediji Jugoslavije. U ovoj drugoj članak o Jovanu Đorđeviću napisao je Mladen Leskovac, koji kaže: "...a 1872. je objavio Markovu sablju, alegoriju u kojoj je i pesma Bože pravde, državna himna Srbije do 1918." Je li možda doktor Vladan ubacio svoju pesmu u komad svog prezimenjaka (u vreme kad još nije bio ministar ni predsednik vlade, već samo vojni lekar)? Moguće - ali naš čitalac ne navodi nikakve dokaze za tu tvrdnju. U svakom slučaju, ovo pitanje bi trebalo da rasprave istoričari književnosti, pa ako će "Bože pravde" ponovo da nam bude himna, da znamo čije reči pevamo.
       Jedan saradnik agencije Beta, koji želi da ostane anoniman, poslao mi je retko zanimljivu fotografiju. Na njoj se vidi izlog jedne od sve brojnijih beogradskih škola za jezike, s velikim oglasom sledećeg sadržaja: "KOMPJUTERSKI TRANSLATOR - TRANSLIRA REČENICE I CEO TEKST - ENGLESKO-SRPSKI, SRPSKO-ENGLESKI, NEMAČKO-SRPSKI, SRPSKO-NEMAČKI".
       Senzacionalno, zar ne? Pogledao sam u "Rečnik novijih anglicizama", objavljen prošle godine u Novom Sadu. Njegovi autori (V. Vasić, T. Prćić, G. Nejgebauer) zabeležili su transfer, transmiter, transplant, transplantaciju i transponder, ali ni slutili nisu da imamo translatore, i to takve koji transliraju!
       Izmišljanje novih glagola na "irati" potpuno je u duhu vremena. U štampi smo već mogli čitati o donatorima koji "doniraju" i atentatorima koji žele (nekoga) da "atentiraju". Da li će uskoro i senatori početi da seniraju, oratori da oriraju, imperatori da imperiraju, gladijatori da gladiraju, aligatori da aligiraju i tako dalje - to zna samo Bog pantokrator (svedržitelj), koji neumorno pantokrira.
       Kompakt diskovi pod imenom "Translator" inače nisu retkost. Ako ste nameravali da kupite jedan od njih i time rešite svoje probleme s prevođenjem - sačekajte još malo. Imao sam prilike da vidim jedan od tih mamaca za naivne i da ga nakratko isprobam.
       Obuhvatao je 25 jezika, među kojima nažalost nije bio i srpski. Izabrao sam stoga prevođenje sa engleskog na francuski. Zadao sam mu da prevede najpoznatiji Šekspirov stih, početak svima znanog Hamletovog monologa. Posle nekoliko sekundi Translator mi je napisao kako on zamišlja francusku verziju: "Pour soient ou non pour soient, soit la question." Ta rečenica, potpuno nerazumljiva bilo kom Francuzu, doslovno znači: "Za budu ili ne za budu, neka bude pitanje".
       Daljim pokušajima utvrdio sam da Translator, ko zna zašto, skoro sve glagole stavlja u treće lice množine, da o sintaksi nema blagog pojma, da sve francuske imenice, makar bile i muškog roda, upotrebljava sa ženskim članom la, a da mnoge, makar i sasvim obične reči ostavlja neprevedene, valjda zato što ih nema u svom rečniku.
       Pomislivši da mu je Šekspir ipak pretežak, zatražio sam da mi prevede malu večernju molitvu koju zna svako dete u anglosaksonskim zemljama: "Now I lay me down to sleep, I pray the Lord my soul to keep; if I should die before I wake, I pray the Lord my soul to take".
       Neću vas zamarati njegovom "francuskom" verzijom, ali ako je reč po reč prevedemo na srpski, ona glasi: "Sada I lay me down za spavaju, I mole nju Gospoda moj duša za čuvaju; if I budete umrli pre I wake, I mole nju Gospoda moj duša za uzmu".
       Eto, tako Translator "translira". Ako ste mislili da ume da prevodi, greška je vaša.


Copyright © 2000 NIN - redakcija@nin.co.yu