NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Nisam iz rasejanja

("Kasni zagrljaj majke Srbije", NIN br. 2677)

      U vašem cenjenom listu pročitao sam tekst Ane Vučković u kojem se, po treći put u našoj štampi, pominje jedna netačnost u vezi sa mnom. Navodi se, naime, da sam ja "ambasador iz rasejanja". Kad su to ranije objavili listovi "Politika" i "Vreme" nisam reagovao. Ne radi se ni o kakvoj uvredi, te sam mislio da je reč o običnoj omašci. Vaša novinarka preuzima međutim, taj navod kao nešto pouzdano utvrđeno, pa vas zbog toga molim da objavite ispravku.
       Ne živim u inostranstvu, te ne pripadam ni našem rasejanju. Pre imenovanja na sadašnju dužnost ambasadora u Švajcarskoj boravio sam privremeno u ovoj zemlji osam meseci kao gostujući profesor. Verovatno otud potiče zabuna. Ja sam Beograđanin sa Slavije, živim preko puta stare zgrade gimnazije koju sam pohađao, u diplomatiju sam privremeno otkomandovan, a po pozivu sam univerzitetski profesor. Zbog moga poziva bi se moglo kazati da sam jedan rasejani Srbin, ali ipak zato ne Srbin iz rasejanja.
      
       DRAGOLJUB POPOVIĆ,
       ambasador u SRJ u Švajcarskoj


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu