NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Bušova doktrina

Američki predsednik Džordž Buš objavio je ono što su svi od njega očekivali - dokument o nacionalnoj strategiji (National Security Strategy document). Zli jezici (britanski) kažu da je to veoma dosadan naziv za veoma veliku ideju

      Britanski liberalni dnevnik "Gardijan" kaže da dokument objavljen pod imenom National Securitdž Strategdž, a popularno nazvan Bušova doktrina, podseća na Monroovu doktrinu iz 1823. godine kojom su upozorene evropske kolonijalne sile da ne pokušavaju da se vrate u Ameriku. U narednih 180 godina Amerika je postala, od potpuno lokalne sile, globalna sila. Na kraju "Američkog veka", kaže "Gardijan", Sjedinjene Američke Države su ostale same na svetu, same kao supersila.
       Sada je "Bušova doktrina" ozakonila pokušaj da joj se omoguće preventivne akcije u eventualnom pokušaju drugih "neprijateljskih država" da razvijaju oružje koje bi moglo služiti masovnom uništenju. Niko to ne sme raditi - osim njih (SAD).
       Naravno, ova "doktrina", za čijeg se idejnog tvorca smatra Kondoliza Rajs, Bušov savetnik za nacionalnu bezbednost, predviđa strategiju koja insistira na činjenici da američki interesi moraju prevladati na svim poljima, ali istovremeno obećavajući da će upotrebiti svu američku ekonomsku moć i vojnu silu da ohrabri "slobodna i otvorena društva" u njihovom napredovanju ka "osobenom američkom internacionalizmu".
       Pošto je ovo izuzetan tekst, do sada neviđen u propagiranju nacionalne bezbednosne strategije, dajemo ga u kraćim izvodima, prema "Njujork tajmsu":
       "Velike bitke 20. veka između liberalizma i totalitarizma, završile su se jasnom pobedom snaga slobode i jedinim prihvatljivim modelom nacionalnog uspeha: slobodom, demokratijom i slobodnim preduzetništvom. U 21. veku, samo narodi koji su prihvatali okrenutost ka zaštiti osnovnih ljudskih prava i garantijama za zaštitu ekonomskih i političkih sloboda, biće u stanju da oslobode svoje nacionalne potencijale i da im obezbede budući prosperitet. Na svim stranama sveta ljudi žele da mogu reći ono što misle, da mogu birati one koji će ih voditi, da mogu obrazovati svoju decu - i mušku i žensku - da budu vlasnici onoga što imaju i da uživaju u plodovima svoga rada. Ove slobodarske vrednosti jesu ispravne i istinite za svakog pojedinca, u svakom društvu - a dužnost da se te vrednosti štite od onih koji su protiv njih, jeste opšta i upućena svim narodima na zemaljskoj kugli koji su okrenuti slobodi...
       Događaji od 11. septembra 2001. poučili su nas da i male države kao što je Avganistan mogu da predstavljaju veliku opasnost za naše nacionalne interese, taman koliko i jake države. Nije siromaštvo to koje siromašne ljude pretvara u teroriste i ubice. Ali ipak, siromaštvo oslabljuje institucije i korupcija može da slabe države učini ranjivim u odnosu na terorističku mrežu i trgovinu drogom koje imaju u okviru svojih granica.
      
       PREGLED AMERIČKE MEĐUNARODNE STRATEGIJE
       Mi hoćemo:
       - Da pošteno govorimo o kršenju onih zahteva o kojima se ne može pregovarati a odnose se na ljudsko dostojanstvo, pri čemu se zloupotrebljava naš glas i glasanje u međunarodnim institucijama za unapređenje sloboda;
       - Da našu pomoć drugim zemljama iskoristimo za unapređenje sloboda i podršku onima koji se bez nasilja bore za njih, obezbeđujući nadzor nad merama koje preduzimaju narodi u pohodu ka slobodi;
       - Da uložimo posebne napore za unapređenje slobode veroispovesti i prigovora savesti, i da ih branimo od zadiranja koje preduzimaju represivne vlade...
      
       II OJAČATI ALIJANSU DA BI SE POBEDIO GLOBALNI TERORIZAM UZ DELATNOST KOJOM ĆE SE SPREČITI NAPADI PROTIV NAS I NAŠIH PRIJATELjA
       ... Naš prioritet biće u prvom redu da razbijemo i uništimo terorističke organizacije globalnih dimenzija i da se ustremimo protiv njihovih rukovodstava; protiv njihovih komandnih mesta, kontrolnih punktova, komunikacija, materijalne i finansijske podrške; ovo će imati onemogućujući efekat u odnosu na sposobnost terorista da planiraju i izvode svoje akcije.
       Mi ćemo razbiti i uništiti terorističke organizacije na sledeći način:
       - Neposrednom i kontinuiranom akcijom u kojoj se koriste svi elementi nacionalnih i međunarodnih snaga.
       Naš neposredan fokus biće one terorističke organizacije globalnih dimenzija i svaki od terorista ili državnih sponzora terorizma koji nastoje da se domognu ili da upotrebe oružja za masovna uništavanja, ili preteče tog oružja;
      
       - Braneći Sjedinjene Države, američki narod i naše državne i međunarodne interese tako što ćemo identifikovati i uništiti pretnju pre nego što ona stigne do naših granica. Dok će Sjedinjene Države neprestano nastojati da registruju podršku međunarodne zajednice, nećemo oklevati ni da delujemo pojedinačno, ukoliko to bude potrebno, da bismo, delujući preventivno, ostvarivali naša prava na samoodbranu, i ukidajući dalje sponzorstvo, podršku i sklonište teroristima tako što ćemo ubediti ili pozvati države da primene svoje suverene odgovornosti.
       Takođe ćemo se upustiti i u rat ideja, da bismo dobili bitku protiv međunarodnog terorizma. To podrazumeva:
       - Korišćenje celokupnog uticaja Sjedinjenih Država i blisku saradnju sa saveznicima i prijateljima, da bi se jasno stavilo do znanja da je svaki teroristički čin neligitiman, tako da svaki terorizam bude viđen u istoj svetlosti kao i ropstvo, piraterija ili genocid: to jest, da takvo ponašanje nijedna vlada dostojna poštovanja ne može trpeti i kojem se svako mora suprotstaviti.
       - Podršku umerenim i savremenim vladama, posebno u muslimanskom svetu, da bi se obezbedilo da mere i ideologije koje podržavaju terorizam ne mogu naći plodno tle ni u jednom narodu;...
      
       V PREDUPREDITI NEPRIJATELjSKE PRETNjE ORUŽJEM I SREDSTVIMA MASOVNOG UNIŠTAVANjA SJEDINjENIM DRŽAVAMA, NAŠIM SAVEZNICIMA I NAŠIM PRIJATELjIMA
       ... Naša proširena strategija u toj borbi podrazumeva:
       - Aktivne antiproliferacione napore. Mi moramo otkrivati i boriti se protiv pretnji pre nego što one budu izrečene... S obzirom na ciljeve koje imaju koruptivne države i teroristi, Sjedinjene Države ne mogu se više oslanjati samo na reaktivno držanje kao što smo to činili u prošlosti. Nesposobnost da se otkrije potencijalni napadač, neposrednost sadašnjih pretnji, i magnituda potencijalne štete koja bi mogla biti uzrokovana izborom oružja koji načini naš neprijatelj, ne dozvoljavaju da se držimo reaktivno...
      
       VI PODSTAĆI NOVU ERU GLOBALNOG EKONOMSKOG RASTA PUTEM SLOBODNIH TRŽIŠTA I SLOBODNE TRGOVINE
       Iskoristićemo našu ekonomsku angažovanost u drugim zemljama da bismo podvukli koristi od onih politika koje generišu veću produktivnost i ekonomski rast, računajući u to:
       - Svaku legalnu i odobrenu politiku koja se zalaže za ekonomski porast da bi time podstakla poslovna ulaganja, inovativne i preduzetničke aktivnosti;
       - Poresku politiku, posebno za niže poreske stope, koje se pokazuju stimulativnim za rad i ulaganja;
       - Vladavinu zakona i nepristajanje na podmitljivost, tako da građani mogu uživati plodove svojih ekonomskih napora ...
       Više od tržišnog pristupa, najvažnija oblast u kojoj se ekonomija ukršta sa siromaštvom, jeste u domenu narodnog zdravlja. Mi ćemo omogućiti da pravila o intelektualnoj svojini budu dovoljno fleksibilna kako bi zemlje u razvoju imale pristup kritičnim lekovima za izuzetne pretnje kao što su HIV/AIDS, malarija i tuberkuloza.
      
       VII PROŠIRITI KRUG RAZVOJA OTVARANjEM DRUŠTAVA I IZGRADNjOM DEMOKRATSKIH INFRASTRUKTURA
       Svet u kojem neki žive u lagodnosti i izobilju, dok polovina ljudi na Zemljinoj kugli živi s manje od dva dolara dnevno, niti je pravedan, niti je stabilan. Da se sva svetska sirotinja uključi u sve širi krug razvoja i mogućnosti, to je moralni imperativ i jedan od vrhunskih prioriteta američke međunarodne politike...
       Vlada Sjedinjenih Država će... obezbediti sredstva za pomoć državama koje su se suočile sa izazovom nacionalnih reformi. Predlažemo 50 odsto povećanja od glavnine pomoći za razvoj koju daju Sjedinjene Države...
       IX PREUREĐENJE AMERIČKIH INSTITUCIJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI RADI SUOČAVANJA S IZAZOVIMA I NAREDNOSTIMA 21. VEKA
       ... Sjedinjene Države moraju i hoće da održavaju sposobnost da poraze svaki neprijateljski pokušaj - bilo da je njegov činilac u zemlji ili izvan zemlje - da Sjedinjenim Državama, našim saveznicima ili našim prijateljima nametne svoju volju. Držaćemo snage koje su dovoljne za podršku našim obavezama, i za odbranu slobode. Naše će snage biti dovoljno jake da bi potencijalne protivnike odvratile od nastojanja da se vojno uzdignu u nadi da će prevazići, ili izjednačiti se, sa silom Sjedinjenih Država...
       Kao poslednje, temelj američke snage je u našoj zemlji. On je u sposobnosti naših ljudi, dinamizmu naše privrede i čvrstini naših institucija. Raznoliko, savremeno društvo, ima inherentnu, ambicioznu, preduzetničku energiju. Naša snaga dolazi od onoga kako koristimo tu energiju. Tu počinje naša nacionalna bezbednost.


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu