NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Intervencije mons. Marija Zenarija u OEBS-u

      
       1. oktobar 1998.
       Sveta stolica je stalno sa zabrinutošću pratila razvoj događaja koji su se dešavali na Kosovu od februara ove godine. Sam papa Jovan Pavle II podigao je svoj glas u vezi sa ovom krizom u četiri navrata i svaki put je pokazao svoju duboku zabrinutost zbog ljudske patnje koju je prouzrokovao taj sukob i u isto vreme je apelovao da se ulože intenzivni napori kako bi se pregovorima našlo rešenje krize putem iskrenog dijaloga i odbacivanjem nasilja.
       Sveta stolica danas ponovo iskazuje tu svoju brigu. Zaista, dok god sukob bude istog intenziteta, neopravdani zločini, kao što su oni o kojima smo nedavno obavešteni, nastaviće da se dešavaju i ljudi na obe strane će nastaviti da pate.
       Iz tog razloga, ova delegacija podseća na papin apel u njegovim komentarima u vezi sa Kosovom prošlog 7. juna: “Međunarodna zajednica ne može ostati neaktivna dok se, nedaleko od nas, na Kosovu donose nasilne odluke, vrši represija i dok određene grupe ljudi moraju da beže. Ove epizode podsećaju na tragičnu istoriju Balkana.”
       Očigledno je da je hitno potrebno da međunarodna zajednica postigne konsenzus koji će strane uveriti u njenu odlučnost da im pomogne pri nalaženju prikladnog i pravednog rešenja krize, koje će obezbediti i očuvati dostojanstvo svih osoba i naroda u regionu.
      
       29. april 1999.
       Od februara 1998, kada je kriza u Saveznoj Republici Jugoslaviji izazvala međunarodnu pažnju, Sveta stolica je, kao i drugi, stalno nudila svoje usluge kako bi se našlo prikladno i pravedno rešenje krize u cilju smanjenja ljudske patnje koju je ona prouzrokovala.
       Tokom prošlog meseca, suočen sa eskalacijom krize, papa Jovan Pavle II je sve više dizao svoj glas. On je zatražio, na različitim forumima, da se narodima Jugoslavije dozvoli da žive u slozi na svojoj zemlji, da se dozvoli povratak izbeglica njihovim kućama i da ućuti oružje. Sveta stolica je takođe izrazila nadu da će međunarodne mirovne snage biti prisutne na terenu kako bi pomogle stanovništvu da živi zajedno u miru.
       Sveta stolica je uverena da je dijalog, baziran na poštovanju prava i istorije, jedini način da se reši trenutni sukob. Stoga ona podržava inicijative koje međunarodna zajednica i pojedine države preduzimaju upravo sa tim ciljem. Naročito se nada da će misija koju trenutno predvodi generalni sekretar UN Kofi Anan biti plodotvorna.
       U međuvremenu, Sveta stolica upućuje hitan apel svim nacijama i međunarodnim dobrotvornim organizacijama da se velikodušno odazovu na humanitarne potrebe tolikog broja ljudi koji su žrtve sadašnje situacije u Jugoslaviji.


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu