NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Zajedničke izjave Svetog oca

       U Patrijaršijskom domu u Bukureštu Jovan Pavle II i Njegovo blaženstvo Teoktist potpisali su, u subotu popodne 8. maja, zajedničku izjavu o hitnosti mira na Balkanu.
       Ovo je tekst:
       Sjedinjeni bratstvom i ljubavlju prema bližnjem, čije je ishodište uskrsli Hrist, “put, istina i život” (Kor 14,6), za sav ljudski rod, svoje usrdne misli upućujemo našoj braći i sestrama iz SRJ, izmučenim tolikim iskušenjima i patnjama.
       Sveštenici i delatnici naših zajednica, zajedno sa svima čija je misija da propovedaju savremenom svetu Njega koji nas “na mir dozva.” (1 Kor 7,15), i pre svih sa sveštenstvom naših crkava na tlu Balkana, želimo da:
       - izrazimo svoju solidarnost, ljudsku i duhovnu, sa svima koji prognani iz svojih kuća, sa svoje zemlje, i odvojeni od svojih najmilijih, doživljavaju okrutnu realnost izbeglištva, kao i sa žrtvama ubilačkog bombardovanja i celokupnim stanovništvom lišenim mogućnosti da živi spokojno i u miru;
       - pozovemo u ime Gospoda sve koji su na ovaj ili onaj način odgovorni za sadašnju tragediju, da nađu hrabrost za povratak dijalogu i pronalaženje uslova pogodnih za sazrevanje pravednog i trajnog mira, koji će dozvoliti povratak raseljenih na svoja ognjišta, prekratiti patnje svih koji žive u SRJ - Srba, Albanaca i pripadnika drugih nacionalnosti, i postaviti osnovu novog prijateljstva među svim narodima federacije;
       - podstaknemo međunarodnu zajednicu i njene institucije da upotrebe sve pravne mogućnosti kako bi pomogle stranama u konfliktu da razreše svoje sukobe u skladu sa važećim konvencijama, posebno onim koje se odnose na poštovanje osnovnih prava čoveka i na saradnju među suverenim državama;
       - podržimo sve humanitarne organizacije, pre svega one hrišćanske inspiracije, posvećene ublažavanju sadašnjih patnji, uz snažan zahtev za neotežavanje njihovih aktivnosti, kojima nastoje da pomognu svima ugroženima, bez obzira na nacionalnost, jezik ili veru;
       - apelujemo, konačno, na hrišćane svih veroispovesti da se zajedno angažuju i ujedine u jednodušnoj i neprestanoj molitvi za mir i razumevanje među ljudima, poveravajući svoja nastojanja presvetoj Devici, kako bi nas zastupala pred svojim Sinom, “jer je on mir naš”( Ef 2,14).
       U ime Gospoda, Oca svih nas, tražimo od zaraćenih strana da konačno polože oružje, i svesrdno podstičemo strane u pregovorima da postupaju dalekovido, kako bi drugačiji način života na Balkanu, koji podrazumeva uzajamno poštovanje, bratstvo i prijateljstvo, bio moguć u toj dragoj zemlji. To će pred svetom biti jasan znak, koji će pokazati da sa Evropom u celini, SRJ može postati mesto mira, slobode i sloge za sve svoje stanovnike.
       U Bukureštu, 8 maja 1999.
      
       JOVAN PAVLE II
       TEOKTIST


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu