NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Treća generacija

U Evropi je počela dodela licenci za treću generaciju mobilnih telefona. Dobile su ih Finska, Belgija, Francuska, Nemačka, Švedska...

      
      
       UMTS (Universal Mobile Telephone Service) jeste mobilni standard treće generacije (3G) koji razvija ETSI (European Telecommunications Standards Institute) po ITU-ovom (International Telecommunication Union) nacrtu IMT-2000. Ovaj standard omogućava brzine prenosa podataka i do 2Mbps, čime se postiže kvalitetnija usluga prenosa glasa, teksta i podataka, a ujedno se stvaraju uslovi za izradu mobilnih video-telefona. UMTS ima podršku velikog broja glavnih telekomunikacijskih operatora i proizvođača telekomunikacijske opreme.
       U implementaciju 3G mreža uključen je i 3GPP, koji čine razne organizacije među kojima je i GSM Association.
       U nameri da se udovolji zahtevima operatora za stvarni globalni roming, napravljeno je usklađivanje 3G standarda između 3GPP i američkih verzija što bi trebalo da osigura kompatibilnost sa IS-95 standardima jednakog radio-spektra. Standardi nisu identični, ali su dovoljno slični pa je istom mobilnom aparatu omogućen rad u obe mreže.
       Prelazak na treću generaciju može biti postepen i najverovatnije je da će operatori izabrati tehnologije kao EDGE i NjCDMA. Obe tehnologije omogućavaju znatno veće brzine od GSM-a druge generacije kao i GPRS, druge i po generacije.
       Naše današnje shvatanje posebnih i odvojenih mobilnih i fiksnih telekomunikacija, Interneta, elektronskih medija i ostalih medija je neadekvatno, jer UMTS predstavlja konvergenciju svih ovih tehnologija. Putem UMTS-a korisnici upravljaju velikom količinom informacija i kontrolišu iz puno različitih izvora. Tržišne potrebe koje će se javiti u budućnosti ne mogu biti podmirene korišćenjem postojećih koncepata pružanja usluga.
       Pojavljuju se novi entiteti na konvergentnom tržištu budućnosti: content provajderi i virtuelni mobilni operatori. Mnoge usluge će se razviti iz današnjeg Interneta, a neke će biti u stanju da pokriju i korporativne Intranete gde su informacije usmerene ka zatvorenim grupama organizacija i kompanija.
       UMTS donosi i revoluciju u trgovini gde će se stvarati elektronske zajednice radi ubrzanja i pojednostavljenja distribucije i nabavke. Postojaće e-berze i tržišta za čitave industrije, kao i za specijalizovane sektore, a trgovina postaje mobilna zahvaljujući mobilnim aplikacijama baziranim na Internetu.
      
      
       Novi igrači
       Sada: pružanje usluge koncentrisano je oko operatora mobilne mreže koji i najveći deo svojih prihoda bazira na pukom prenosu glasa. U novom lancu pružanja mobilne usluge pojavljuju se i multimedijalni servis provajderi. Nosioci ovih novih uloga često se zovu brokerima ili (prema Bertelsman Medija Sistemu) integrator informacija.
       Multimedijalni servis provajderi, kao ključni učesnik u lancu pružanja multimedijalne usluge, kupuju svoje informacije, odnosno sadržinu, od trećih lica kao što su pružaoci TV programa i izdavači. Tu je magična tačka dodira između novinarske industrije i medijskog sveta sa mobilnim telekomunikacijama. Provajderi nemaju iskustva u mobilnoj industriji, ne shvataju korisničke lokacije, kao ni mogućnost naplate za kombinaciju različite vrste sadržine ili usluga koje pripremaju. To radi operator. S druge strane, sve više i više podataka će biti u formi meta-dejta - isti sadržaj ponuđen u više vrsta formata. Zatim se format sadržine priprema prema pretpostavljenim potrebama korisnika, to se zove filtriranje i postavlja na multimedijalni server ili server host.
       Pošto će profilisanje mobilnog portala biti suviše komplikovano za određene korisnike a dok se ne proizvedu jednostavni mehanizmi za obavljanje ovog posla, postojaće potreba za ekspertima koji će profilisati, odnosno uređivati filtrirane portale. U slučaju korporativnih klijenata specijalna vrsta brokera će postaviti osnovne parametre za kompanije ili organizacije sa osnovnom konfiguracijom, ostavljajući određenu fleksibilnost krajnjem korisniku. Profilisanje koje će obavljati profajleri nije ograničeno samo na konfiguraciju portala. Ovi integratori informacija će vršiti i analizu sakupljenih podataka. Zatim će pripremati i obezbeđivati sinteze do određenog nivoa detalja koji je tražio korisnik. Ovo će uključivati i vizuelizaciju podataka.
       Koje će usluge izrasti iz UMTS-a? Ne postoji (noseća, glavna, osnovna, primarna) aplikacija oko koje će se centrirati najveća aktivnost korisnika. Stručnjaci su došli do nekih tridesetak ključnih usluga koristeći različite parametre od stepena interaktivnosti do korisničkog interfejsa, preko korisnosti i vrednosti sadržine informacija. Uopšte rečeno, bazični koncepti usluga su zajednički drugoj i trećoj generaciji. Ali mehanizam prenosa kao i korisnički aparati, odnosno terminali i sami interfejsi znatno su unapređeni sa 3G. Aplikacije napravljene za veb i korporativne Internete biće ključni izvor mobilnih aplikacija 3G. Ljudi će birati da priđu informatičkom autoputu putem mobilnih pre nego putem personalnih računara. Najveći broj mobilnih korisnika će koristiti Internet drugačije nego korisnici personalnih računara: optiraće za kratke poruke i brze transakcije pre nego za komotno pretraživanje.
       Mobilna trgovina sama po sebi nije jasna kao usluga. Ona u stvari pokriva raznolike usluge kao m-berzanstvo, m-kupovinu, m-aukcije, m-bankarstvo, m-keš itd.
      
       Mobilna kupovina
       Mobilna kupovina je grupa svih usluga koje omogućavaju kupovinu i on-line plaćanje dobara, servisa ili podataka putem mobilnog telefona, ili korišćenje mobilnog telefona kao aparata-terminala za plaćanje na javnim mestima kao što su, recimo, automati sa pićima.
       Mobilna mreža putem prenosa zvuka, ali i slike, omogućava korisniku da nadgleda putem svog telefona parking prostor, sobu sa dečjim aktivnostima, ili rad u proizvodnoj hali. Dakle, omogućava se vizuelno i zvučno monitorisanje ljudi, lokacija, imovine, okruženja, za potrebe zdravlja, bezbednosti i sigurnosti.
       Interaktivne igre već sada postoje, a u 3G se očekuje multiplikacija povezanosti njihovih aktera i multimedijalne sadržine. Igrači će i dalje moći da skidaju nove igre i nivoe, da se takmiče sa drugim udaljenim korisnicima, da unose svoje poslednje uspehe itd. Inovacije se očekuju kod korisničkog interfejsa pri korišćenju i audio i video tehnologije, kod interakcije sa drugim igračima - igranje u grupi, kod mogućnosti da se skidaju nove igre putem mreže ili sa kioska na javnim mestima i značajne bezbednosne aplikacije koje će omogućiti klađenje, lutrije i ostale takmičarske igre na bežičnoj platformi.
       Ova usluga je savetodavnog i konsultativnog tipa kojom pojedinačni korisnici i poslovni ljudi mogu tražiti i dobiti specifične ekspertske savete u bilo koje vreme putem njihovog mobilno-Internet terminala. Na primer, tehnički savet pri popravci automobila, asistencija u rešavanju dnevnih kućnih popravki i savet prve pomoći oko manjih povreda gde je neophodna asistencija kamere i snimak na licu mesta.
      
       Rad po grupama
       S obzirom na velike investicije koje zahteva implementacija 3G mreže i kompleksnost i komplikovanost novih usluga na koje se korisnici tek moraju navikavati, svi operatori će za početak usluge ponuditi manjim grupama profesionalaca za njihove poslovne potrebe. Nešto kasnije usluge će biti ponuđene i rezidencijalnom, odnosno masovnom tržištu. Dakle, prvi korisnici su velike kompanije i nezavisne profesije. Kasnija podela donosi novi pristup koji se zove lifestdžle manegement, odnosno segmentiranje tržišta prema načinu života, a ne prema pripadnosti poslovnom ili individualnom, tj. rezidencijalnom tržištu.
      
       U upotrebi od 2007.
       Prvi 3G terminali najverovatnije će razvijati postojeći tehnološki dizajn i biti koncentrisani oko prenosa glasa i povezivanja na Internet putem NjAP-a ili mikropretraživača. Očekuje se da će većina korisnika u svetu upotrebljavati 3G terminale od 2006. ili 2007. godine, a do tada će koristiti postojeće ili nešto inovirane mobilne aparate.
       S obzirom na blisku povezanost mobilnih mreža sa Internetom neophodna je rana rezervacija i strukturisanje adresa na Internetu, da bi se izbegla entropija u ovoj oblasti i pomanjkanje slovnih ili brojčanih znakova za adrese na Internetu.
       Korisnicima će biti dozvoljeno da nose svoje mobilne terminale po celom svetu bez ikakvih ograničenja kao što su carine ili posebne dozvole, i da ih koriste na UMTS mrežama. Takvi mobilni terminali svakako će biti u skladu sa međunarodno propisanim pravilima za interferenciju, zdravlje i bezbednost.
       Nagli razvoj u komunikacionoj tehnologiji naglašava potrebu za većom bezbednošću na Internetu. Radna grupa za bezbednost internog protokola je razvila mehanizme zaštite. Protokol obezbeđuje kriptografsku zaštitu usluga koje podržavaju kombinaciju autentifikacije, integritet, kontrolu pristupa i tajnost. Asocijacija 3GPP namerava da koristi algoritam za tajnost koji se zove Kasumi. Autentifikacija će biti slična GSM dopuštajući mogućnost izbora algoritama.
      
       Licence za 3G
       S obzirom na veliko interesovanje za mobilno telefoniranje, ali i razvijanje dodatnih usluga koje korisnici traže, ubrzo bi GSM druge generacije doživeo ograničeni kapacitet i nemogućnost razvoja. Stoga su postojeći ali i novi operatori zainteresovani za dobijanje licence za treću generaciju koja omogućava nove frekvencije, mnogo veće kapacitete i brojne multimedijalne usluge.
       U svetu je počela dodela licenci za treću generaciju 1999. godine (u Finskoj). Do sada je veliki deo zemalja ili već obavio taj proces ili je u postupku dodeljivanja licenci. U Belgiji i Francuskoj su dodeljene tri licence za 3G, u Nemačkoj šest. U Švedskoj dodeljene su četiri licence i njih regulatorno telo nije naplatilo, smatrajući da će švedski operatori brže postaviti svoju novu mrežu ako ne budu odvajali suviše velike sume novca za otvaranje novih viših frekvencija.


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu