NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Generacija 2.5 - GPRS

Eksperti smatraju da GPRS sa stanovišta novog proizvoda i korisničkog stanovišta predstavlja mnogo važniji korak nego sama treća generacija mobilne telefonije

      
      
       GPRS je nova tehnologija paketski orijentisana, a karakteriše je veća brzina i povezanost postojeće GSM mreže sa Internetom. To je bežični sistem GSM povezan sa žičanom tehnologijom Internet sistema. Njegova ključna karakteristika, pored nešto povećane brzine prenosa, jeste i funkcionalnost (alnjadžs on), neprekidna priključenost na Internet.
      
       Osobine
       1. Paketski prenos je tehnologija koja je iz fiksne telefonije prebačena u mobilnu.
       2. Efikasno korišćenje spektruma: paketski prenos omogućava radio-resursima GPRS tehnologije da budu korišćeni samo onda kada pretplatnik prima odnosno šalje podatke. Ti podaci se prenose u manjim paketskim celinama i omogućavaju da više korisnika deli isti kanal. Praktično, to omogućava na jednoj ćeliji znatno više korisnika i veću prohodnost podataka, mada to obično ne podrazumeva i znatno veću brzinu prenosa. Pravi broj korisnika, u stvari, zavisi od vrste aplikacije koja se koristi i količine podataka koji se prenose.
       3. Bliskost sa Internetom: prvi put GPRS u potpunosti omogućava funkcionalnost mobilnog Interneta. Sve što fiksni Internet sada poznaje: File Transfer Protocol, veb pretraživanje, ćaskanje, e-mail mogući su na mobilnoj mreži zahvaljujući GPRS-u.
       4. Roming - GPRS omogućava roming na sličan način kao i GSM do sada. U avgustu 2001. godine omogućen je prvi GPRS roming poziv između operatora “Sonofon” u Danskoj i “Evropoliten” u Švedskoj.
      
       Brzina
       Teoretski maksimum je 171,2 kb/ps. Ovo je oko tri puta brže u odnosu na današnju brzinu prenosa podataka preko fiksne telefonske mreže i deset puta brže u odnosu na današnji prenos preko GSM mreže. Realno, ove brzine zavisiće od gorepomenutih elemenata (broj dodeljenih kanala za prenos podataka, vrstu aplikacija i broj korisnika u jednoj ćeliji).
      
       Primena u Evropi
       Operatori u Engleskoj su već lansirali GPRS: “Vodafon” i “BT Cellnet”. Francuski Bojg Telekom planira GPRS za 2003. godinu, nemački “T Mobile” je posle brojnih odlaganja pustio GPRS za užu grupu korisnika i još uvek testiraju aplikacije i njihovu funkcionalnost.
       Očekuje se da će GPRS postati masovno popularan najranije 2003.
      
       Cena
       GPRS nosi nove načine naplate. Verovatno će se koristiti fiksna pretplatna cena prema količini podataka koja se prenosi mesečno. “Vodafon” je upravo najavio da je za korisnike sa potrebom za manjim kapacitetom od 5Mb mesečno tarifa oko 25 evra, a za korisnike kojima treba 100 Mb mesečno pretplata je 160 evra. Svaki bajt preko ovog limita biće posebno naplaćen. Očekuje se da će operatori različito valorizovati i samu brzinu tako da će biti skuplje korišćenje većih brzina.
      
       Važan korak
       Razvoj tehnologije je od ogromnog interesa za mobilne operatore, ali je za korisnika to nebitno. Korisnicima nije važno ništa u vezi sa samom tehnologijom već su im bitni samo servisi, dakle ono sa čime neposredno rade, sa čime se neposredno susreću. Upravo zato eksperti smatraju da GPRS sa stanovišta novog proizvoda i korisničkog stanovišta predstavlja mnogo važniji korak nego sama treća generacija. Tako da kada se GPRS usluge uspostave tokom ove i narednih godina korisnici će videti znatno fundamentalnije promene na njihovim mobilnim terminalima nego kad se pojavi 3G od 2006 (?) godine.
      
KAKO DA ZAŠTITITE SVOJ APARAT - PIN i PUK

Postoje dve vrste PIN (Personal Identification Number) kodova: PIN 1 i PIN 2. PIN 1 služi za zaštitu korišćenja kartice, a PIN 2 za ulazak i zaštitu pojedinih menija u samom aparatu. Vezani su za zaštitu limita u samoj kartici. Kod Mobtela, znači na 063 mreži, fabrički PIN 1 je 1111, a PIN 2 je 2222. Kod mreže 064, PIN 1 je 0000, a i PIN 2 je takođe 0000. Pin kodovi su promenljivi, i možete staviti svoju šifru da biste zaštitili pojedine funkcije na svojoj kartici ili da biste je zaštitili u celini. Promena se vrši preko menija u samom aparatu, gde obično u sekuriti meniju postoji opcija za aktiviranje ili promenu PIN koda.
       Ako je aktiviran bilo koji od PIN kodova, svaki put ga morate tačno ukucati, jer posle tri pogrešna pokušaja PIN kod se zaključava i aktivira se PUK kod (ključ za otključavanje). Takav kod je poznat samo kod 064 mreže i to na pripejd kartici, jer je PUK kod zapisan u koverti koju dobijate u paketu. Kod ostalih kartica morate zvati svog operatora da bi dobili broj koji otključava vašu karticu. Ako PUK kod pogrešno ukucate osam puta, spaljujete karticu (fizički se uništava čip u kartici) i moraćete je zameniti novom.


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu