О Пашићу, Клемансоу, Титу, Толстојевој и Циганмали