Од нас траже да зарад „нормалне“ будућности учинимо нешто ненормално