Светлана Слапшак: РАВНОТЕЖА (Лагуна)


Како у неуравнотеженом друштву одржати сопствену равнотежу? Роман Светлане Слапшак говори о женама у Београду за време рата у бившој Југославији. Не прихватајући да им у њихово име убијају суграђане, рођаке, пријатеље и синове, оне их скривају од мобилизације. Милица је принуђена да прекуцава рукопис великог националног писца како би преживела кризу деведесетих. Тражећи начин да се ментално удаљи од посла на који је присиљена, она истовремено пише и роман-пастиш угледајући се на приповедни поступак и стваралаштво сестара Бронте.
Светлана Слапшак (Београд, 1948) написала је (и уредила) преко шездесет књига и зборника, хиљаде есеја, један роман, две драме, либрето и неколико комада за позориште сенки.