Жртвујући животну средину због профита, Србија ће постати колонија