Без грађана установе културе готово да немају смисла