Сучељавање са смрћу, човековим последњим и највећим непријатељем